Unity snabbreferens

Detta är en hemsida med förenklade förklaringar och exempel relaterade till att arbeta med spelmotorn Unity. Tanken är att den ska kunna användas som referensverk för gymnasieelever som läser kurserna Programmering 1 och Programmering 2.

Se även:

  • Unity AR/VR-referens – en något föråldrad sida med förklaringar och exempel kring hur man kan jobba med VR och AR i Unity.

Hittat ett fel?

Hela den här sidan finns speglad på GitHub – där kan du skapa en buggrapport (issue) och beskriva problemet.

Eller så kan du forka repositoriet, göra ändringen och sedan göra en pull request!

Videotips

Last updated