Slump

Slump i Unity fungerar lite annorlunda än i vanlig C#.

Random.Range

float slumptal = Random.Range(0f, 5f) // Slumpar ett decimaltal mellan 0 och 5
int slumptal2 = Random.Range(0, 5) // Slumpar ett heltal mellan 0 och 5

Last updated