MRTK3 (HoloLens 2)

Färdigt grundprojekt

Här finns färdiga projekt att utgå från, med all setup redan fixad. Välj projektet som matchar din Unity- och Hololensversion:

Hololens 2:

Manuell setup

Skapa ett nytt 3D-projekt i Unity.

OBS: det finns en bugg i Unity 2020.3.32 som krånglar till det med MRTK och Hololens2. Använd en tidigare eller senare version.

Ladda ner och packa upp Mixed Reality Feature Tool.

Kör filen MixedRealityFeatureTool.exe för att starta verktyget. Tryck på Start och välj mappen ditt Unityprojekt ligger i. Klicka på Discover Features.

Kryssa i följande:

 • Platform Support

  • Mixed Reality OpenXR Plugin

 • Spatial Audio

  • Microsoft Spatializer

 • MRTK3

  • MRTK Input

  • MRTK UX Components

Gå till Unity, och vänta på att de nya paketen ska laddas in. Unity kommer att fråga om editorn ska startas om och det nya input-systemet aktiveras. Tryck Yes.

Unity kommer att fråga ifall du vill uppdatera dina XR InteractionLayer Masks. Välj No thanks.

Gitignore

Lägg till följande två rader till din gitignore:

# Hololens WSA test certificate
/[Aa]ssets/WSATestCertificate.pfx

WSATestCertificate.pfx är en fil som skapas i samband med att man testar projektet mot en riktig Hololens, men bör inte laddas upp till t.ex. Github.

Project settings

Gå till Project settings.

Under MRTK3, klicka på Assign MRTK Default.

Under XR Plug-in Management finns flikar för olika plattformar. Under fliken för "Windows, Mac, Linux settings", kryssa i:

 • Initialize XR on Startup

 • OpenXR

 • Windows Mixed Reality feature group

Under fliken för "Universal Windows Platform settings" (om du har den), kryssa i:

 • OpenXR

 • Microsoft HoloLens feature group

Under Project Validation, klicka "Fix all" under både "Windows, Mac, Linux settings" och "Universal Windows Platform settings" (om du har den).

Under OpenXR, under "Enabled Interaction Profiles", lägg till "Eye Gaze Interaction Profile", "Microsoft Hand Interaction Profile" och "Microsoft Motion Controller Profile".

Scen-setup

Sök i Assets efter prefaben MRTK XR Rig. Om du inte hittar den, se till så att din sökning är i Packages, inte i Assets. Lägg till en instans av den i scenen.

Sök också efter MRTKInputSimulator. Lägg till en instans av den också.

Länkar

MRTK2 (gamla)

Last updated