Hitta spelobjekt

OBSERVERA: Detta bör inte göras mer än nödvändigt – alltså helst inte av många objekt samtidigt och helst inte varje frame. Det är systemmässigt kostsamt!

Find

Find tar emot ett namn som parameter och returnerar det objekt som matchar. Om inget matchar, returneras null.

GameObject player = GameObject.Find("Player");

FindWithTag

FindWithTag tar emot namnet på en tag som parameter och returnerar ett objekt som har taggen. Om inget matchar, returneras null.

GameObject player = GameObject.FindWithTag("StartPosition");

FindGameObjectsWithTag

FindGameObjectsWithTag är en metod inbyggd i GameObject-klassen, som tar emot namnet på en tag som parameter och returnerar en array med de objekt som har taggen.

GameObject[] enemies = GameObject.FindWithTag("Enemy");

Last updated