Input

Tangentbordet (och handkontroller)

Input.GetAxisRaw()

En metod som hämtar det nuvarande värdet hos en axel. Returnerar resultatet som en float.

float moveX = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

Musen

Input.mousePosition

En Vector3 som innehåller musens nuvarande position i "screen space", alltså uttryckt i pixlar utifrån origo uppe i vänstra hörnet.

Camera.main.ScreenToWorldPoint()

En metod som förvandlar en vektor som mäter position i "screen space" till en vektor som mäter position utifrån Unityenheter och unitys grid.

Vector3 mousePosOnScreen = Input.mousePosition;
Vector3 mousePosInWorld = Camera.main.ScreenToWorldPoint(mousePosOnScreen);

OnMouseUp()

En händelsemetod som man kan lägga till sitt projekt, lite som OnEnterCollision eller Start eller Update. Den anropas ifall användaren klickar på objektet. Det kräver att objektet har en collider.

private void OnMouseUp()
{
    print("hey");
}

Cursor.lockState

Låter dig begränsa muspelarens rörelser. lockState kan ha tre olika värden:

  • CursorLockMode.Locked – pekaren är helt fast

  • CursorLockMode.Confined – pekaren kan inte lämna fönstret

  • CursorLockMode.None – pekaren begränsas inte.

Exempel:

Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;

Cursor.visible

Bestämmer ifall muspekaren ska vara synlig.

Cursor.visible = false;

Last updated