Device Simulator

När man inte har tillgång till ett VR-headset medan man arbetar med ett VR-projekt behövs något sätt att åtminstone göra enkel testning. Den lösning som just nu finns till Unitys XR Interaction Toolkit heter XR Device Simulator. Den är inte perfekt, men den medger enklare testning.

Setup

  1. Om du inte gjort det redan, gå till Package Manager och XR Interaction Toolkit-paketet. Klicka in under Samples och importera XR Device Simulator.

  2. Gå till din Assets och till mappen Samples > XR Interaction Toolkit > 2.0.1 > XR Device Simulator. Dra in XR Device Simulator-prefaben till din scen.

  3. ELLER: Gå till Edit → Project Settings och XR Interaction Toolkit. Kryssa i "Use XR Device Simulator in Scenes".

I Unity 2021.3, med InputSystem 1.4.0+

Det finns en bug som gör att WASD-styrning av simulatorn inte fungerar. Som en workaround, lägg följande script på ett GameObject någonstans i scenen.

ShortcutDisabler.cs
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

[DefaultExecutionOrder(-30000)]
public class ShortcutDisabler : MonoBehaviour
{
  private void Awake() {
    InputSystem.settings.SetInternalFeatureFlag("DISABLE_SHORTCUT_SUPPORT", true);
  }
}

Kontroller

Styr det simulerade VR-headsetet med vanliga WASD-kontroller och mouselook (inklusive E och Q för att åka uppåt/nedåt). Håll nere vänster shift för att styra vänster handkontroll och mellanslag för att styra den högra. Vänster musknapp simulerar avtryckaren och G-knappen simulerar greppknappen.

Välja enhet att styraToggleSimulator

Hålla nere vänster shift

Vänster VR-handkontroll (tillfälligt)

Hålla nere mellanslag

Höger VR-handkontroll (tillfälligt)

T

Ja

Vänster VR-handkontroll

Y

Ja

Höger VR-handkontroll

Styrning/rotationToggleSimulator

WASD

Flytta headset framåt / bakåt / vänster / höger

Flytta musen

Lookaround

Scrollhjulet

Rotera enhet

Mittenknappen

Flytta vald handkontroll

KnapparSimulator

Vänster musknapp

Trigger

G

Grip

B

Primary button (Oculus: X/A)

N

Secondary button (Oculus: Y/B)

M

Menu button (Oculus: Start)

4

Primary 2D axis click (Oculus: Klicka analogspak)

6

Primary 2D axis touch (Oculus: röra vid analogspak)

8

Primary button touch (Oculus: röra vid X/A)

9

Secondary button touch (Oculus: röra vid Y/B)

Last updated