Meddelanden

Att "skicka ett meddelande" betyder att alla komponenter på objektet kör en namngiven metod om den finns.

Båda dessa har en prestandakostnad – de bör inte användas om andra alternativ finns.

SendMessage()

Kör en namngiven metod i alla komponenter på samma objekt som scriptet.

// Kör metoden "DoSomething()" på alla scriptkomponenter som har den
SendMessage("DoSomething");

BroadcastMessage()

Kör en namngiven metod i alla komponenter på samma objekt som scriptet – eller dess barnobjekt.

// Kör metoden "DoSomething()" på alla scriptkomponenter som har den
BroadcastMessage("DoSomething");

Last updated