Spatial awareness*

 • MRTK XR Rig -> Camera Offset

  • Skapa objekt med "ARMeshManager"-komponent

  • Skapa en prefab med ett MeshFilter och rätt material

   • OBS: Ta bort specifika mesh:et i MeshFilter-delen! Annars kommer det att redigeras permanent.

   • MeshCollider

 • Simulering (Inte fått detta att funka ännu)

  • Edit->Project Settings

   • XR Plug-in Management->Windows, Mac & Linux

    • Kryssa i XR Simulation

  • Window->XR->AR Foundation->XR Environment

   • Install sample environments

   • Import sample environments

OLD MRTK2:

 • MixedRealityToolkit

  • Spatial Awareness

   • Enable Spatial Awareness System (kräver egen övergripande Configuration Profile)

   • Observers

    • Alla ändringar kräver egen MixedRealitySpatialAwarenessSystemProfile

    • För simulering

     • Lägg till

     • Type: Microsoft.MixedReality.Toolkit.SpatialObjectMeshObserver → SpatialObjectMeshObserver

    • Alla ändringar i enskilda observers kräver egna Profiles för varje.

     • Display Settings – Visible / Occlusion

    • Ändra saker i Observers

     • using Microsoft.MixedReality.Toolkit;

     • using Microsoft.MixedReality.Toolkit.SpatialAwareness;

     • using Microsoft.MixedReality.Toolkit.SpatialObjectMeshObserver;

     • var observers = (CoreServices.SpatialAwarenessSystem as IMixedRealityDataProviderAccess).GetDataProviders();

Last updated