CharacterController

CharacterController är en komponent för att hantera spelkaraktärer i 3D-spel. Med en CharacterController behöver karaktären ingen RigidBody eller Collider – istället sköter CharacterControllern kollisioner med hjälp av vad som i princip är en Capsule Collider.

CharacterControllers har ingen automatisk gravitation och påverkas normalt inte heller av andra fysik-krafter.

Move()

Flytta objektet, ungefär som transform.Translate men arbetar normalt sett i den globala rymden, dvs förflyttningen är inte relativt objektets rotation.

Vector3 movement = inputVector.x * movementSpeed * transform.right
           + inputVector.y * movementSpeed * transform.forward;

GetComponent<CharacterController>().Move(movement * Time.deltaTime);

isGrounded

Kolla ifall karaktären står på marken.

OBSERVERA: Fungerar bara om karaktären flyttade sig, eller försökte flytta sig, föregående frame! Därför är det bra att t.ex. inte nollställa eventuell vertikal hastighet helt…

if (characterController.isGrounded)
{
 verticalVelocity = -1;
 if (jumpPressed)
 {
  verticalVelocity = jumpForce;
 }
}

velocity

En Vector3 som är den hastighet karaktären har – eller snarare, hade föregående frame. Kan inte ändras på; är bara ett passivt uträknat värde.

if (characterController.velocity.y > 0)
{
 // Hoppar
}
else if (characterController.isGrounded)
{
 // Står på marken
}
else
{
 // Ramlar nedåt
}

Last updated