Installation & setup

 • Ladda ner och installera Unity Hub.

  • MacOS: Scrolla ner till "Download the Unity Hub" och välj "Download for Mac"

  • Följ instruktionerna – skapa ett Unity-konto om du inte redan har ett, skaffa en Unity-licens (välj gratislicensen)

  • Windows: Kan installeras via winget: winget install Unity.UnityHub

  • MacOS: Om du har Brew kan du installera via:brew install --cask unity-hub

  • Via Unity Hub, installera en version av Unity (minst 2021). Du kan klicka ur alla valbara extragrejer, framför allt Visual Studio.

  • Unity Hub och Unity tar tillsammans upp c:a 5.5 gb

 • Ladda ner och installera Visual Studio Code.

  • I Code, installera följande extensions:

   • C# – Ger Visual Studio Code stöd för C#

   • C# Dev Kit – Ger utökat stöd för C#

   • Unity – Officiell extension från Microsoft som får Unity och Code att funka ihop

   • Unity Code Snippets – lägger till en del smarta kodkompletteringar för Unity.

   • gitignore – Underlättar arbetet med git och Visual Studio Code. Om du söker efter den, se till att ta den av CodeZombie!

  • Windows: Kan installeras via winget: winget install Microsoft.VisualStudioCode

  • MacOS: Om du har Brew kan du installera via:brew install --cask vscode

  • Visual Studio Code inkl. extensions tar upp c:a 1gb

 • Ladda ner och installera Dotnet 7 SDK eller nyare

  • Behövs av för att C# Dev Kit ska kunna bidra med automatkomplettering av kod.

  • Windows: Kan installeras via winget: winget install Microsoft.DotNet.SDK.8

  • MacOS: Om du har Brew kan du installera via:brew install --cask dotnet-sdk

  • Tar upp c:a 1.2 gb

 • Ladda ner och installera Git

  • Används för versionshantering och att dela med sig av kod/projekt (t.ex. för inlämningar)

  • Windows: Kan installeras via winget: winget install git.git

  • MacOS: Om du har Brew kan du installera via:brew install --cask git

  • MacOS: Om du inte har Brew och bara testar att köra git i terminalen så kommer Apples grundläggande utvecklingsverktyg att installeras – inklusive git.

Att installera allt ovanstående på en helt nyinstallerad dator kräver totalt c:a 8 gb ledigt utrymme.

Nytt projekt

 • Välj själv den template (2D, 3D etc) som bäst matchar spelet du tänker bygga.

 • Gå till Window → Package Manager och se till så att paketet Visual Studio Editor är uppdaterat (minst version 2.0.20).

  • Du kan behöva avinstallera metapaketet Engineering och sedan manuellt installera Visual Studio Editor.

 • När projektet skapats, gå till Edit → Preferences och External Tools. Välj Visual Studio Code som External Script Editor.

Unity och Git

Ett enkelt sätt att använda Git med Unity är Visual Studio Codes inbyggda Git-gränssnitt.

 • Högerklicka i Assets och välj "Open C# project".

 • Följ instruktionerna för att skapa ett Git-repository här, men lägg till en gitignore för Unity istället för Visual Studio.

Last updated