Scriptable objects*

  • Fristående objekt som lever i assets

  • Kommunikation mellan andra objekt, så de inte behöver känna till varandra

Enkla värden

SO-baserat Event-system

Last updated