XR Toolkit

Uppdaterat för XR Toolkit 2.5.2

XR Toolkit är Unitys officiella sätt att arbeta med VR och liknande. Förhoppningsvis är det lite mer stabilt och långsiktigt än att köra med något fristående ramverk eller bibliotek, till exempel VRTK.

De här instruktionerna bör fungera i Unity 2020.3 och senare, men bör fungera även med lite tidigare versioner.

Termer

  • VR-headset: Den "hjälm" man sätter på huvudet för att se VR-världen.

  • VR-handkontroll: De fysiska apparater man håller i respektive hand för att styra saker i VR-världen.

Setup

Utgå från ett vanligt 3D-projekt.

Gå till Package manager och installera paketen "XR Plugin Management" och "XR Interaction Toolkit" (version 2.5.2 eller nyare) från Unity Registry. Tacka ja ifall Unity frågar om du vill byta till det nya input-systemet.

Om XR Interaction Toolkit 2.5.2 inte finns i Unity Registry-listan, klicka på plustecknet uppe till höger, "Add package by name" och skriv in com.unity.xr.interaction.toolkit som name och 2.5.2 som version.

När du lägger till paketet kommer Unity att fråga om du vill aktivera det nya input-systemet. Tacka ja. Det kommer att innebära att Unity-editorn startas om.

Du kan nu också få en varning om att "XR InteractionLayerMask Update Required". Den uppdateringen behöver du bara göra om du uppgraderar ett äldre VR-projekt, så du kan med gott samvete klicka "No Thanks".

Under "XR Interaction Toolkit" finns flera "Samples". Lägg till (importera) Starter Assets. XR Device Simulator lägger du till om du tänker utveckla utan tillgång till ett VR-headset.

Enkel scen-setup

Ta bort din Main Camera från scenen.

Sök i Assets efter "xr origin" och dra ut en instans av XR Origin (XR Rig) till scenen. Den prefaben finns annars i mappen Samples→XR Interaction Toolkit→[version]→Starter Assets→Prefabs. Fördelen med att använda denna prefab är att man får med nästan allt man behöver direkt från början. Nackdelen är att man kanske inte gillar hur det fungerar…

Den kommer att fungera som mittpunkten som VR-trackingen utgår från. Placera den där du vill att spelaren ska börja, och tänk att den ligger på golvet mellan spelarens ben.

Lägg till en Input Action Manager-komponent till XR Origin-objektet i scenen. Lägg till XRI Default Actions till dess lista.

Lägg in en XR Interaction Manager i scenen (Högerklicka i hierarkin, XR → Interaction Manager).

OBSERVERA: I prefab-versionen av XR Origin (XR Rig) används interaction layers för att skilja områden man ska kunna teleportera till från sådana man inte ska kunna teleportera till.

För att det ska fungera måste interaction layer nummer 31 finnas och vara namngivet. Eller så får man manuellt gå in och ändra vilket lager som ska användas.

Gå till valfri XR Interactor, till exempel den i XR Origin (XR Rig)→Camera Offset→Left Controller→Teleport Interactor. Leta rätt på "Interactor Layer Mask". Klicka på den och välj "Add layer…". I listan, ge lager 31 ett namn.

Manuell scen-setup

De här instruktionerna ger dig en mer avskalad setup – du måste själv lägga in locomotion och annat.

Ta bort scenens Main Camera.

Lägg in en XR Interaction Manager i scenen (GameObject → XR → Interaction Manager).

Lägg in en XR Origin i scenen (GameObject → XR → XR Origin (VR)).

Last updated