Unity och git

En gång:

 • Ha Visual Studio Code installerat.

 • Lägg in tillägget gitignore till Visual Studio.

En gång per projekt:

 • Gå till projektet i Visual Studio Code, öppna kommando-palletten (F1 eller Fn+F1) och sök "add gitignore". Välj "Unity".

 • Gå till Source Control och väl Initialize Repository.

 • Publicera projektet på Github.

En gång per arbetstillfälle:

 • Gå till projektet i Visual Studio Code.

 • Gå till Source Control.

 • Skriv något i rutan för Message.

 • Trryck på plusset till höger om "Changes" för att lägga till alla nya ändringar till din commit.

 • Tryck på Commit, och sedan Sync.

För projekt med stora filer (>100mb)

 • Gå till projektet i Visual Studio Code.

 • Gå till terminalen

 • Skriv in kommandot git lfs install för att aktivera Git LFS (Large File System)

 • Skriv därefter in git lfs track '*.fbx' för att göra så att LFS sköter alla FBX-filer. Gör motsvarande för andra stora filtyper.

Last updated