Användbara Assets

  • Export Project to Zip: Gör det enkelt att packa ihop hela projektet till en zipfil, utan att t.ex. den onödiga Library-mappen kommer med.

Last updated