Deployment*

Deployment till riktig hårdvara eller emulator

För att kunna kompilera och föra över projekt till en HoloLens 2 eller emulatorn, behövs Visual Studio 2019 eller 2022. De tar en hel del utrymme: räkna med mellan 18.5 och 20.5 gb!

 • Behövs: C++ Desktop och UWP

 • Obs: ta med C++ v143 i UWP-paketet.

Dessutom behövs Universal Windows Platform support i Unity – ytterligare c:a 2 gb.

 • Build Settings -> Universal Windows Platform

 • Player Settings -> OpenXR -> UWP -> Interaction Profiles -> Microsoft Hand Interaction Profile

 • OpenXR Feature Groups -> Hand Tracking

 • Build -> till egen mapp (skapa en!)

 • Windows: Developer Mode

 • När processen är klar: Gå till mappen, öppna SLN-filen

 • Universal Windows-projektet -> Högerklick, Set as Startup Project

 • Release, ARM64, Remote machine

 • Project -> Properties -> Debugging -> Machine Name (IP)

 • Build -> Deploy Solution

 • ~2min för att kompilera

 • PIN

 • ~3-5min för att överföra

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/develop/unity/build-and-deploy-to-hololens

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/develop/advanced-concepts/using-visual-studio?tabs=hl2

Hololens 2-emulator

Har man inte en riktig HoloLens 2 men vill pröva mer "på riktigt" än i Unitys simulering, finns Hololens 2-emulatorn. Den kräver c:a 12 gb ledigt utrymme. Observera att Hyper-V måste vara aktiverat i Windows för att den ska fungera.

Last updated