Kompilera och distribuera

Unityprojekt kan normalt bara öppnas och köras i Unity. Om de ska kunna spelas utan unity behöver de kompileras till körbara filer för önskad plattform. I normala fall, när Unity körs på en Windowsdator, kommer de körbara filerna i första hand att vara vanliga exe-filer som kan köras i 64-bitars windows.

Kompilera

Gå till File → Build Settings.

Lägg till önskade scener till listan – antingen genom knappen "Add Open Scenes" eller genom att dra in dem från Assets.

Klicka på Build.

Bläddra till eller skapa en mapp som resultatet ska läggas i. Välj en mapp som inte används till något annat.

Dubbelklicka på exe-filen som skapas i mappen för att köra den kompilerade versionen av spelet.

Alla filer i mappen behövs för att köra spelet, så för att distribuera det så behöver du packa ihop och skicka hela mappens innehåll. Det enklaste sättet att göra det är antagligen att komprimera mappen till en zip-fil.

Andra plattformar

Unity har normalt bara stöd för att exportera spelprojekt till Windows-format, det vill säga vanliga klassiska EXE-filer som kan köras i 64-bitars Windowssystem.

Det går att installera moduler för att exportera projekt till andra operativsystem eler ramverk – till exempel Android eller UWP (Universal Windows Platform).

  • Öppna Unity Hub.

  • Gå till Installs.

  • Klicka på kugghjulet bredvid den Unityversion som ska ges nya exportmoduler.

  • Klicka på Add modules.

Kryssa i de moduler du vill ha och sedan Install. Se till att kryssa ur Visual Studio 2019 om du inte absolut vill ha det programmet, och Documentation om du inte kommer att vilja komma åt Unitys egna dokumentation inuti programmet.

Android

Installera modulerna "Android Build Support", "Android SDK & NDK Tools" och "OpenJDK".

I Unityprojekt som ska exporteras till Android, gå till File → Build Settings, markera Android och klicka Switch platform.

Koppla in en Android-enhet som har USB Debugging aktiverat, och klicka Refresh för att få enheten att dyka upp i listan.

När man build:ar till Android får man en APK-fil, som sedan förs över till Androidenheten och installeras. APK är ett universellt format för Android-appar och kan användas för att installera appar på alla Androidenheter som tillåter installation från "okända källor".

WebGL

Installera modulen "WebGL Build Support" (kräver c:a 1.6gb).

I Unityprojekt som ska exporteras till Android, gå till File → Build Settings, markera WebGL och klicka Switch platform.

Klicka på Build och välj eller skapa en mapp som vanligt. Det du får i den mappen är en index.html-fil som laddar in och visar spelet.

OBSERVERA: De flesta webbläsare blockerar lokal inladdning av Unityprojekt, så det går inte bara att dubbelklicka på index.html-filen som genereras och öppna i en webbläsare. För att testa lokalt: Använd "Build and Run" inuti Unity.

Innehållet i mappen kan sedan publiceras på valfri webbserver, eller t.ex. laddas upp och publiceras på Github Pages.

UWP

Installera modulen "Universal Windows Platform Build Support" (c:a 2gb). Du kommer också att behöva ha Microsoft Visual Studio installerat, så installera det antingen från dess hemsida eller genom att kryssa i modulen "Microsoft Visual Studio Community 2019" (c:a 1.3gb). Om du har någon senare version av Visual Studio installerad så fungerar den också; då behöver du inte installera 2019.

Får du sedan felmeddelanden, dubbelkolla i Visual Studio Installer så att "Desktop Development med C++" är installerat.

I Unityprojekt som ska exporteras till Android, gå till File → Build Settings, markera Universal Windows Platform och klicka Switch platform.

När ett UWP-projekt build:as så skapas ett Visual Studio-projekt som i sin tur måste kompileras. För att testköra projektet, öppna SLN-filen för det genererade projektet i Visual Studio och klicka på Debug → Start without debugging.

Last updated