ProBuilder

ProBuilder gör att man kan bygga enkel 3D-geometri snabbt direkt i Unity-editorn istället för att bygga saker i ett 3D-program som Blender och sedan importera därifrån.

Komma igång

  • Använd Package Manager för att lägga till ProBuilder från Unity Registry.

  • Skapa en ny ProBuilder Cube, eller lägg till en ProBuilder MeshFilter-komponent till ett existerande projekt.

  • Klicka på Open ProBuilder i ProBuilder MeshFilter-komponenten.

Grundläggande manipulering

ProBuilder har fyra grundläggande redigeringslägen – object, vertex, edge och face.

Beroende på vilket läge man är i, så är det olika saker som markeras när man klickar på dem och som sedan kan flyttas, roteras och skalas.

  • Object: Hela objektet.

  • Face: En "sida" av objektet.

  • Edge: En "kant" av objektet.

  • Vertex: En av objektets "punkter".

Grundtanken här är alltså att ett objekt egentligen består av ett antal punkter i 3d-rymden. Punkterna är ihopkopplade med linjer – "kanter" – och mellan linjerna uppstår ytor – "sidor".

Andra verktyg

ProBuilder innehåller också en stor verktygslåda med mer avancerade verktyg för att ändra på och skapa nya 3d-former. Vilka verktyg som syns beror på vilket läge ProBuilder är i. Några exempel nedan:

New shape (Alla lägen)

Skapar en ny 3d-form. Klocka på plus-knappen för att få fram en ny ruta där man kan välja mellan olika förbestämda former, t.ex. kub, cylinder, trappa etc.

Export (Alla lägen)

Gör att man kan spara geometrin man skapat i ett format som 3d-program som t.ex. Böender kan läsa. Därmed kan man börja med att skapa en enkel version av en level i Unity, och sedan skapa snyggare och mer detaljerad eller stiliserad grafik till den i ett 3d-program med Unitys grundgeometri som bas.

Extrude face (Face-läget)

"Drar ut" den markerade ytan och skapar ny geometri av den.

Last updated