Ett Unityprojekts uppbyggnad

Ett unityprojekt innehåller ett antal assets.

Assets kan till exempel vara scener, texturer, 3d-modeller, sprites och C#-scripts.

Varje Scene är en separat del av projektet, som innehåller ett eget 3d-space.

I varje scene finns ett antal GameObjects, som kan vara nästan vad som helst – kameror, lampor, spelkaraktärer, fiender, powerups och så vidare.

Varje GameObject består av ett antal Components.

Varje Component är ett script som ger viss funktionalitet till det GameObject det sitter ihop med. Alla GameObjects har t.ex. en Transform-Component som ger objektet dess position, rotation och skalning.

I en Component kan det sedan finnas variabler. Transform-komponenten her till exempel Vector3-variabler för position, rotation och skalning av objektet.

Last updated